Koleso pevné 85 plech guma

Cena bez DPH:

2,62 €

Obj. kód: 131050

Cena s DPH:

3,15

Jedn. cena: 3.15 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

2 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

2 ks

Extol Premium Kolieska pre plastový box L 4 kusyKolečko 252B NOA-K100 H2241683Koleso 014 PP-050 P-D 38x38 č.3Koleso 014B PP-040 TZ/M8x15/Koleso 132 CNA-K045DKoleso 222 NOA-K050Koleso 223F PL-K050S z č.13Koleso 224B NOA-K050 d č.10Koleso 232 NOA-K050Koleso 252 NOA-K050SKoleso 252B CPA-K075CKoleso 353F NOB-K080 10mmKoleso 521 NL-V125C č/d č.31Koleso 521 XD-V160C plech guma otočnéKoleso 521 XD-V200C otočné plech gumaKoleso pevné 85 plech gumaKoleso XL-K320/30C čierneKoliesko 835 LU-G150-50-D - dopredajKoliesko nábytkové 50 otočnéKoliesko otočné 014 PP-050 H-D 10x25Koliesko otočné rolovacie 353 NOB-g100 p s montážnym otvorom na skrutkuNOA-K027 Koleso 131Renost 420F XC-V100C Koliesko 80x60Renost 42F XC-V125C-37 KolesoRenost 430 XC-V125C-37 KolesoRenost 521 XD-V125C Koleso otočné plech gumaRenost 521F XD-V080C Koleso z-DMRenost 521F XD-V100 Koliesko s brzdou 100mmRenost 521XD-V100C Koleso z-DMRenost 531 XD-V125C Koleso z-DMRenost 531 XD-V200C Koleso z-DMRenost Koliesko otočné brzdové rolovacie s upínaním na stredový otvorPlnovýsuv guličkový 45/350mm s brzdou ZNPlnovýsuv guličkový 45/400mm s brzdou ZN

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 16. 07. 2024, najneskôr 18. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Koleso pevné 85 plech guma

Kolesá so štandardnou gumovou obručou sa radia medzi transportné a rolovacie kolieska - nachádzajú uplatnenie v priemyselných oblastiach. Tieto kolesá môžu byť vybavené brzdou kolesa aj otočnou vidlicou. Brzdiaci a aretačný mechanizmus môže byť použitý len ako parkovacia brzda. Nie sú určené pre hnané aplikácie. 

Technické informácie:

 • Nosnosť - pre stanovenie nosnosti kolies je potrebné poznať na aký účel a v akých podmienkach budú kolesá využívané.
 • Rozbehový a valivý odpor - je určený silou, ktorú je nutné vynaložiť na prekonanie odporu prostredia a manipulačného zariadenia pre rozjazd a jazdu transportného zariadenia. Rozbehový a valivý odpor je ovplyvnený: faktorom prostredia (kvalita podlahy, teplota prostredia a chemická záťaž) a faktorom odporu vznikajúceho v manipulačnom zariadení (materiál behúňa, priemer kolies, typ ložiska, hmotnosť transportného zariadenia, hmotnosť nákladu).
 • Behúň kolesa - typ behúňa má prvoradý význam pri výbere vhodného kolesa, ktoré má najlepšie vyhovovať danému druhu a podmienkam použitia. Vhodnosť behúňa vychádza z požiadaviek nosnosti, povrchu podlahy, funkcie zariadenia, frekvencie používania a vonkajších podmienok.
 • Disk kolesa - nosná časť kolesa, do jeho stredu sa osádzajú príslušné typy ložísk, na vonkajšom priemere je mechanicky alebo chemicky uchytená obruč kolesa.
 • Ložisko kolesa - výber správneho typu ložiska má veľký vplyv na ľahkú pohyblivosť manipulačného zariadenia a na dĺžku životnosti kolesa.
 • Chemická odolnosť materiálov - je potrebné ju posudzovať hlavne v tých prípadoch, kedy dochádza k bezprostrednému kontaktu behúňa, obruče, alebo disku s agresívnymi látkami.

Nesprávne použitie kolies - vzniká vtedy, ak:

 • sú kolesá použité na nevhodnom a nerovnom podklade
 • je teplota okolia príliš nízka, alebo vysoká
 • došlo k neprimerane silnému nárazu alebo pádu
 • sa do obruče kolesa dostali cudzie telesá
 • boli kolieska používané s príliš vysokou rýchlosťou
 • boli urobené zmeny na výrobku, ktoré neboli odsúhlasené výrobcom

Vlastnosti:

Priemer kolesa: 85 mm

Šírka kolesa: 24 mm

Rozteč upínacích otvorov: 80x60 mm

Priemer upínacích otvorov: 9 mm

Rozmer príruby: 102x84 mm

Výška: 105 mm

Nosnosť: 50 kg

Typ ložiska: ihlové

Disk: oceľový plech - pozinkovaný

Vlastnosti Koleso pevné 85 plech guma

Čiarový kód (EAN)8585019250117
L&Š kód131050
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/18/024
Hmotnosť0.45 kg
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Koleso pevné 85 plech guma
Hmotnosť: 0.4 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Koleso pevné 85 plech guma

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Koleso pevné 85 plech guma:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Koleso pevné 85 plech guma:

8585019250117
131050

Bezpečnostné informácie k výrobku Koleso pevné 85 plech guma:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie