Koliesko nábytkové 50 otočné

Cena bez DPH:

6,16 €

Obj. kód: 190311

Cena s DPH:

7,39

Jedn. cena: 7.39 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

11 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

11 ks

Extol Premium Kolieska pre plastový box L 4 kusyKolečko 252B NOA-K100 H2241683Koleso 014 PP-050 P-D 38x38 č.3Koleso 014B PP-040 TZ/M8x15/Koleso 132 CNA-K045DKoleso 222 NOA-K050Koleso 223F PL-K050S z č.13Koleso 224B NOA-K050 d č.10Koleso 232 NOA-K050Koleso 252 NOA-K050SKoleso 252B CPA-K075CKoleso 353F NOB-K080 10mmKoleso 521 NL-V125C č/d č.31Koleso 521 XD-V160C plech guma otočnéKoleso 521 XD-V200C otočné plech gumaKoleso pevné 85 plech gumaKoleso XL-K320/30C čierneKoliesko 835 LU-G150-50-D - dopredajKoliesko nábytkové 50 otočnéKoliesko otočné 014 PP-050 H-D 10x25Koliesko otočné rolovacie 353 NOB-g100 p s montážnym otvorom na skrutkuNOA-K027 Koleso 131Renost 420F XC-V100C Koliesko 80x60Renost 42F XC-V125C-37 KolesoRenost 430 XC-V125C-37 KolesoRenost 521 XD-V125C Koleso otočné plech gumaRenost 521F XD-V080C Koleso z-DMRenost 521F XD-V100 Koliesko s brzdou 100mmRenost 521XD-V100C Koleso z-DMRenost 531 XD-V125C Koleso z-DMRenost 531 XD-V200C Koleso z-DMRenost Koliesko otočné brzdové rolovacie s upínaním na stredový otvor

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Koliesko nábytkové 50 otočné

Rotačné koliesko s plastovým obložením bez brzdy priemer Ø50 a nástavec(tŕň) Ø10mm.

Vhodné aj pre Vašu kancelársku stoličku.

Vlastnosti Koliesko nábytkové 50 otočné

Čiarový kód (EAN)8585022600459
L&Š kód190311
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/18/017
Hmotnosť0.17 kg
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Koliesko nábytkové 50 otočné
Hmotnosť: 0.2 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Koliesko nábytkové 50 otočné

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Koliesko nábytkové 50 otočné:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Koliesko nábytkové 50 otočné:

8585022600459
190311

Bezpečnostné informácie k výrobku Koliesko nábytkové 50 otočné:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie