Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm

Cena bez DPH:

7,08 €

Obj. kód: 105835

Cena s DPH:

8,49

Jedn. cena: 8.49 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

13 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

13 ks

Extol Lyžica murárska (kelňa) antikorová 120mmExtol Lyžica murárska (kelňa) antikorová 160mmExtol Naberačka murárska (fangľa) 165mmKubala kelňa štukatérska 80x145x55Kubala lyžica nerezová 115x160x90 pogumovaná rúčka G10Kubala lyžica nerezová 115x160x90mmKubala lyžica nerezová rohová 60x85mmKubala lyžica nerezová štukatérska 100mmKubala lyžica nerezová štukatérska 60mmKubala lyžica nerezová štukatérska 80mmKubala lyžica nerezová, 120x180x80mmKubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 10mm G4Kubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 12mm G4Kubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 8mm G4Kubala lyzica štukatérska nerezová 20x160x55 mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 100mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 120mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 50mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 60mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 60x85mm, kútováKubala lyžica štukatérska nerezová, 80mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 80x140mm, ostráKubala lyžica štukatérska nerezová, 80x145x55mm pogumovaná rúčkaKubala naberačka kovová pozinkovaná, d= 170mmLyzica stuk.ner.100mm306100Naberačka murárska 215T ZN bez násady, priemer nasady 30mmNaberačka murárska sklolaminátová,priemer 175mmPlastová naberačkaŠkárovacia lyžica, drevená rukoväť, 12mm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm

- nerez hrúbka 1,0 mm drevená rukoväť na omietky a ostatné murárske práce

Vlastnosti Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm

Čiarový kód (EAN)5907798308088
L&Š kód105835
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/32/008
ZnačkaKUBALA
Hmotnosť0.21 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm
Hmotnosť: 0.2 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm:

5907798308088
105835

Bezpečnostné informácie k výrobku Kubala lyžica nerezová 115x160x90mm:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.