Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm

Cena bez DPH:

4,16 €

Obj. kód: 105321

Cena s DPH:

4,99

Jedn. cena: 4.99 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

9 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

9 ks

Extol Lyžica murárska (kelňa) antikorová 120mmExtol Lyžica murárska (kelňa) antikorová 160mmExtol Naberačka murárska (fangľa) 165mmKubala lyžica nerezová 115x160x90 pogumovaná rúčka G10Kubala lyžica nerezová 115x160x90mmKubala lyžica nerezová rohová 60x85mmKubala lyžica nerezová štukatérska 100mmKubala lyžica nerezová štukatérska 60mmKubala lyžica nerezová štukatérska 80mmKubala lyžica nerezová, 120x180x80mmKubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 10mm G4Kubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 12mm G4Kubala lyžica škárovacia nerezová, šírka 8mm G4Kubala lyzica štukatérska nerezová 20x160x55 mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 100mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 120mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 50mmKubala lyžica štukatérska nerezová, 60mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 60x85mm, kútováKubala lyžica štukatérska nerezová, 80mm, dvojzložková rúčka G5Kubala lyžica štukatérska nerezová, 80x140mm, ostráKubala lyžica štukatérska nerezová, 80x145x55mm pogumovaná rúčkaKubala naberačka kovová pozinkovaná, d= 170mmKubala naberačka plastová d=170mmLyzica stuk.ner.100mm306100Naberačka murárska 215T ZN bez násady, priemer nasady 30mmNaberačka murárska sklolaminátová,priemer 175mmPlastová naberačkaŠkárovacia lyžica, drevená rukoväť, 12mm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 19. 06. 2024, najneskôr 21. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm

Lyžica vymazávačka 60mm, nerez - ceľ nerezová, hrúbka: 0,8mm, drevená rukoväť, na štukatérske práce.

Vlastnosti Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm

Čiarový kód (EAN)5907798309023
Čiarový kód (EAN)20902
L&Š kód105321
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/32/008
ZnačkaKUBALA
Hmotnosť0.19 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm
Hmotnosť: 0.2 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm:

5907798309023
20902
105321

Bezpečnostné informácie k výrobku Kubala lyžica nerezová štukatérska 60mm:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P314Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.