S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg Vizualizátor farieb

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS očakávajte už 19. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg

Cena bez DPH:

45,08 €

Obj. kód: 102769

Cena s DPH:

54,09

Jedn. cena: 10.82 €/kg

KS

E-shop Farby.sk

41 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

2 ks + 39 ks v sklade

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks + 39 ks v sklade

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg je: 7.5 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Uniakryl S2822 akrylátová farba sa používa hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobréoteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod.

Vlastnosti:

 • výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • odolná voči pôsobeniu posypových solí
 • odoláva výkyvom teplôt
 • vyniká veľmi dobrou oteruvzdornosťou
 • trvanlivosť náterov
 • svetlostálosť farebných odtieňov
 • protišmykové vlastnosti


Orientačná výdatnosť: cca 6 - 9 m2/l,
pre VDZ 3 - 4,5 m2/l
Lesk: matná
Zasychanie: na dotyk 20 min, pretieranie 1 h
Riedidlo: C6000
Balenie: 0,75 l, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 75 kg

Vlastnosti S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg

Farba0610 žltá
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8581100384945
Čiarový kód (EAN)8581100312467
L&Š kód102769
Dod. kód246238640610840509
Výdatnosť7.5 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/03/006
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť5.36 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg
Hmotnosť: 5.4 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 4 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg:

8581100384945
8581100312467
102769

Bezpečnostné informácie k výrobku S2822 Uniakryl 0610 žltá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 5kg:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P263Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie