Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 04. 10. 2023, najneskôr 06. 10. 2023

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba

Cena bez DPH:

6,58 €

Obj. kód: 105742

Cena s DPH:

7,89

Jedn. cena: 13.15 €/l

KS

E-shop Farby.sk

>100 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

12 ks + 50+ ks v sklade

Majsterobchod L&Š Košice

6 ks + 50+ ks v sklade

L&Š Nitra Mlynská

6 ks

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba je: 11 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Základná farba S2000U je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú priľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily.

Vlastnosti:

 • intenzívna ochrana kovu voči korózii
 • vynikajúca priľnavosť
 • plnenie pórov savých materiálov
 • perfektný podklad pre rôzne vrchné emaily


Orientačná výdatnosť: 10 – 12 m2/l
Lesk: matná
Zasychanie: na dotyk 30 min
pretieranie S2013U po 2h
pretieranie C2001 po 4 dňoch
pretieranie U2081 po 4 dňoch
Riedidlo: S6006, S6001
Balenie: 0,6 l, 2,5 l, 4,5 l, 9 l

Vlastnosti Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba

Čiarový kód (EAN)8581100340286
Čiarový kód (EAN)18581100340283
L&Š kód105742
Dod. kód246221000100768010
Výdatnosť11 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/08/006
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť1.08 kg
V kartóne: 6 ks
Na palete: 480 ks
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba
Hmotnosť: 1.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m322,78€28,42€
do 100 kg max. 0,5m325,52€29,50€
do 200 kg max. 0,7m329,26€32,74€
Palivový príplatok+ 10%
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m336,77€41,05€
do 600 kg max. 1,8m346,69€49,43€
do 1200 kg max. 2m361,97€65,14€
Palivový príplatok+ 10%
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba:

  SK-KBU-Syntetika-zakladna-2020.pdf

  tl-syntetika-s-2000-u.pdf

  vop-syntetika-s-2000-u.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba:

8581100340286
18581100340283
105742

Bezpečnostné informácie k výrobku Syntetika S2000U 0100 biela 0,6l - základná farba:

GHS02 - horľavé látkyGHS05- korozívne a žieravé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie