Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "ZAVOLAJTE NÁM".

Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Cena bez DPH:

17,33 €

Obj. kód: 100698

Cena s DPH:

20,79

Jedn. cena: 27.72 €/l

E-shop Farby.sk

0 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks

Lak U1053 Parketopur N 0001 polomatný - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l je: 9 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

LAK U 1053 polyuretánový rozpúšťadlový sa používa na povrchovú úpravu parkiet a drevených podláh. Je vhodný i na lakovanie predmetov
z dreva používaných v interiéroch. Vyznačuje sa vynikajúcou tvrdosťou, odolnosťou voči opotrebeniu a jednoduchou aplikáciou bez
použitia tužidla. Vytvára hladký povrch s protišmykovými vlastnosťami.


• vyniká výbornou tvrdosťou a pružnosťou
• spĺňa protišmykový atest na podlahy
• je odolný voči čistiacim prostriedkom, alkoholu a vode
• zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva, oživuje jeho kresbu


Orientačná výdatnosť: 8 – 10 m2/l
Lesk: lesklý a polomatný
Zasychanie: na dotyk 1 h, pretieranie 24 h
Riedidlo: U 6051
Balenie: 0,75 l, 4 kg

Vlastnosti Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Čiarový kód (EAN)8581100357918
Čiarový kód (EAN)18581100357915
L&Š kód100698
Dod. kód246135530000760510
Výdatnosť9 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/04/004
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť0.9 kg
V kartóne: 8 ks
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l
Hmotnosť: 0.9 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l:

8581100357918
18581100357915
100698

Bezpečnostné informácie k výrobku Lak U1053 Parketopur N 0000 lesklý - Polyuretánový rozpúšťadlový parketový lak 0,75l:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H204Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie