Q-Clean Drôtenka kovová 3ks

Cena bez DPH:

0,58 €

Obj. kód: 179567

Cena s DPH:

0,69

Jedn. cena: 0.23 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

10 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

10 ks

Drôtenka nerezová 3ksHomix Nerezová špirála 3ksHomix Špongia tvarovaná DP 10ksMikroutierky Ultrasonic 30x30cm 5ksQ-Home Drôtenka na teflónŠpongia na čistenieŠpongia na riad Maxi 5ksŠpongia na riad profilová 10ksŠpongia na riad profilovaná 10ksŠpongia na riad Twin 2ksŠpongia profilovaná 3ksŠpongia profilovaná antibakteriálna 2ksSpontex Čistiaci vankúšik TwistSpontex Delicate Špongia na jemné povrchyHubky na riad Eco Natural 2ksPoduška na drhnutie 2ksQ-Clean Drôtenka nerez 2ksSpontex Hubka Absorb+ Eco 2ksSpontex Hubka na teflón Flash 2ksTop drôtenka nerez 2ksVileda Hubka Pur stredná 2ksVileda Pur Active Špongia vysoká 2ksCedric Drôtenka nerez 3ksCedric Drôtenka nerez Jumbo Top 3ksCedric Drôtenka plastová 3ksHomix špongia na riad tvarovaná 3ksHomix Špongia tvarovaná teflon 3ksQ-Clean Drôtenka kovová 3ksSöke Drôtenka kovová 3ksSöke Drôtenka plastová Economic 3ksSoke Utierky - hubky BINGO 3ksSpontex Hubka viskózna Sweet Home 3ksSpontex Hubky na umývanie riadu Supermax 3ksUtierka hubková SPONTEX 3ks SOKEVileda Hubka viskózna Glitzi Univerzal 2ksVlies na drhnutie 3ksYork Drôtenka medená 3ksVileda Hubka Miraclean 4ksProfil Špongia na riad 5ksSöke Color Hubka na riad tvarovaná 5ksSöke Hubka na riad veľké 5ksSpontex Špongia na riad Megamax 5ksYork Prestige Špongia na riad antibakteriálna 5ksVileda Špongia na riad rainbow 6ksVlies na drhnutie 6ksYork Oceľová vlna 6ksHomix Špongia na riad 10ksQ-Home Hubka na riad 10ksQ-Home Hubka tvarovaná 10ksŠpongia na riad 10ksSpontex Hubky na riad 10ksVileda Rainbow hubka 9+1 ksVlna oceľová Minerva 256 so saponátom 10ks

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Q-Clean Drôtenka kovová 3ks

Q Clean Drôtenka kovová.

Balenie: 3ks

Vlastnosti Q-Clean Drôtenka kovová 3ks

Čiarový kód (EAN)8590273710192
L&Š kód179567
OddelenieDROGERIA
PozíciaZDR/07/003
ZnačkaQ-CLEAN
Hmotnosť0.04 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Q-Clean Drôtenka kovová 3ks
Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Drogéria Nitra

Michaela Šeršeňová

vedúca drogérie

0905 557 310

drogeria@farby.sk

Váš dopyt na tovar Q-Clean Drôtenka kovová 3ks

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Q-Clean Drôtenka kovová 3ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Q-Clean Drôtenka kovová 3ks:

8590273710192
179567

Bezpečnostné informácie k výrobku Q-Clean Drôtenka kovová 3ks:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.