Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks

Cena bez DPH:

1,24 €

Obj. kód: 173808

Cena s DPH:

1,49

Jedn. cena: 1.49 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

21 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

21 ks

Majsterobchod L&Š Košice

35 ks

Zewa Softis Style Papierové vreckovky 4-vrstvové mix farieb 80ksFresh Papierové vreckovky Extra Classic 10x10ksQ-Soft PApierové vreckovky 3-vrstvové 10x10ksQ-Soft Papierové vreckovky 4-vrstvové 80ksTENTO Vreckovky hygienické, Family box, 150ksTip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ksVelvet Papierové vreckovky 3-vrstvové v boxe 56ksVelvet Papierové vreckovky Classic 2-vrstvové 100ksZewa Papierové vreckovky Deluxe 3-vrstvové 10x10ksZewa Papierové vreckovky Everyday 2-vrstvové 100ksFresh Papierové vreckovky Classic 10x10ksLinteo Papierové vreckovky hygienické Mentol 3-vrstvové 10x10ksTento PAierové vreckovky Family Sensitive Aloe Vera 3-vrstvové 10x10ksTento Papierové vreckovky Butterfly 10x10ksTento Papierové vreckovky Panda 10x10ksVelvet Classic Hygienické vreckovky 3-vrstvovéZewa Papierové vreckovky Animal 10x10ksZewa Papierové vreckovky Menthol 10x9ksZewa Softis Papierové vreckovky 4-vrstvové 10x9ksDiava Vlhčené utierky na nábytok 30ksTento Papierové vreckovky kozmetické v boxe 58ksTento hygienické vreckovky box 70ksQ-Soft Papierové vreckovky Margarétka 80ksQ-soft Papierové vreckovky Pivoňka 3-vrstvové 80ksPaloma Papierové vreckovky kozmetické Sensitive Care 100ks

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 19. 06. 2024, najneskôr 21. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks

Kapesníčky papierové v krabici 100ks, 2vrstvovej ELLIE jemné kozmetické kapesníčky v praktickej papierovej krabičke, po použití jedného je další pripravený k okamžitému použitiu.

Vlastnosti Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks

Čiarový kód (EAN)8590273632166
Čiarový kód (EAN)8590273701138
L&Š kód173808
OddelenieDROGERIA
PozíciaZDR/09/003
Hmotnosť0.14 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Drogéria Nitra

Michaela Šeršeňová

vedúca drogérie

0905 557 310

drogeria@farby.sk

Váš dopyt na tovar Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks:

8590273632166
8590273701138
173808

Bezpečnostné informácie k výrobku Tip Line Papierové vreckovky kozmetické box 100ks:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P314Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.