Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm

Cena bez DPH:

2,91 €

Obj. kód: 170616

Cena s DPH:

3,49

Jedn. cena: 1.74 €/ks

BAL

E-shop Farby.sk

10 bal

Majsterobchod L&Š Nitra

10 bal

Bit krížový PH1x50mm S2 2ksBit krížový PH1x50mm S2 2ks TiNBit krížový PH1x90mm S2 2ksBit krížový PH2x50mm 2ks/balBit krížový PH2x50mm S2 2ks TiNBit krížový PH2x90mm S2 2ksBit krížový PH3x50mm S2 2ksBit krížový PH3x50mm S2 2ks TiNBit krížový PH3x90mm S2 2ksBit krížový PZ1x50mm S2 2ks TiNBit krížový PZ1x90mm S2 2ksBit krížový PZ2x50mm S2 2ksBit krížový PZ2x50mm S2 2ks TiNBit krížový PZ2x90mm S2 2ks/balBit krížový PZ3x50mm S2 2ksBit krížový PZ3x50mm S2 2ks TiNBity na sadrokartón 2ks PH2 25mmMilwaukee bit skrutkovací SHW TX27 25mm 2ksRebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 22. 05. 2024, najneskôr 24. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm

Bity na skrutky do sadrokartónu PH2x55mm s dorazom, 2-dielna sada.

Vlastnosti Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm

Čiarový kód (EAN)8590804041122
L&Š kód170616
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/06/011
ZnačkaREBIOP
Hmotnosť0.06 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm
Hmotnosť: 0.1 kg/BAL


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm:

8590804041122
170616

Bezpečnostné informácie k výrobku Rebiop Bity na sadrokartón predĺžené 2ks PH2x50mm:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.