Práčkový ventil Schell 1/2*3/4

Cena bez DPH:

8,49 €

Obj. kód: 169207

Cena s DPH:

10,19

Jedn. cena: 10.19 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

53 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

50+ ks

Kohút rohový, s keramickou kartušou a páčkou bez filtra 1/2`x3/8`Novaservis Rohový vretenový ventil 3/8"Práčkový ventil s medzikusom 3/4"x3/4"x3/4" CF3019Práčkový ventil Schell 1/2*3/4Rohový ventil 1/2"x1/2" SCHELL, rukoväť Comfort bez matice, chrómSchell-kombinovaný rohový ventilSchell-rohový ventil s dvomi výtokmi 3/8" chrómSchell-Šikmý ventil 1/2Ventil pračkový Schell Comfort s horným ovládaním,chrómVentil rohový keramický s krytkou a kovovou pákou 1/2x3/8Ventil rohový keramický s krytkou a kovovou pákou 1/2x3/8 Z293-BLSet ventilov Royal univerzálny, chróm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 23. 05. 2024, najneskôr 27. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Práčkový ventil Schell 1/2*3/4

Práčkový pripojovací ventil

 • Bez spätnej klapky
 • Pripojenie: 1/2"
 • Výstup: 3/4"
 • Trieda hlučnosti: I
 • Materiál: mosadz DIN EN

Vlastnosti Práčkový ventil Schell 1/2*3/4

Čiarový kód (EAN)4021163141276
L&Š kód169207
PozíciaBVN/SP/005
Hmotnosť0.12 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Práčkový ventil Schell 1/2*3/4
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ivan Varga

Ivan Varga

vedúci bývania

0915 991 223

obklady@farby.sk

Váš dopyt na tovar Práčkový ventil Schell 1/2*3/4

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Práčkový ventil Schell 1/2*3/4:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Práčkový ventil Schell 1/2*3/4:

4021163141276
169207

Bezpečnostné informácie k výrobku Práčkový ventil Schell 1/2*3/4:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.