Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2

Cena bez DPH:

2,08 €

Obj. kód: 162071

Cena s DPH:

2,49

Jedn. cena: 2.49 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

40 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

40 ks

Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 10Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 14Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 16Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 22Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 4Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 6Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 8Spokar štetec umelecký plochý S 8230/122 morený 18Spokar štetec umelecký plochý S 8230/122 morený 20

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 24. 05. 2024, najneskôr 28. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2

Spokar Štetec umelecký S 8230/122 veľkosť 2.

Vlastnosti Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2

Čiarový kód (EAN)8593534820357
Čiarový kód (EAN)8593534823358
L&Š kód162071
Dod. kód8221138000
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/36/001
ZnačkaSPOKAR
Hmotnosť0.1 kg
V kartóne: 20 ks
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2:

8593534820357
8593534823358
162071

Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar štetec umelecký plochý S 8230/ 122 morený 2:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie