Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny

Cena bez DPH:

48,88 €

Obj. kód: 119541

Cena s DPH:

58,66

Jedn. cena: 58.66 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

5 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

2 ks + 3 ks v sklade

Extol Craft Pištoľ na PU penu plastová rukoväť, kovová regulácia prietokuExtol Premium Pištoľ na aplikáciu pur peny s reguláciou prietoku, zúžené hrdlo, 8845207Extol Premium Pištoľ na PU penu pogumovaná rukoväť, hliníkové teloExtol Premium Teflon pištol na PU penu kovováHenkel P99 green - Aplikačná pištol na PU penyPištoľ na PU penu plastová rukoväťPištol na PU penu predĺžená 60cmPištol na PU penu Profi teflon

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 23. 05. 2024, najneskôr 27. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny

Aplikačná pištol profi P99 Green na PU peny.

Vlastnosti Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny

Čiarový kód (EAN)4740008001260
L&Š kód119541
Dod. kód1150469
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/18/013
ZnačkaHENKEL
Hmotnosť0.7 kg
V kartóne: 12 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny
Hmotnosť: 0.7 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny:

4740008001260
119541

Bezpečnostné informácie k výrobku Henkel P99 green - Aplikačná pištol na PU peny:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.