KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel

Cena bez DPH:

2,25 €

Obj. kód: 106079

Cena s DPH:

2,70

Jedn. cena: 2.70 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

1 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

1 ks

Extol Premium Kotúč brúsny na kov, 115x6,0x22,2mmExtol Premium Kotúč brúsny na kov, 125x6,0x22,2mmExtol Premium Kotúč brúsny silikón-karbidový so stopkou, 115mmExtol Premium Kotúč brúsny silikón-karbidový so suchým zipsom, 125mmExtol Premium Kotúč brúsny silikón-karbidový, 125mm, nylon/abrazivoFlexovit Brúsny kotúč A30S 230X7X22,23 T27Flexovit Kotúč 125X7 A30 S-BF27Kotúč 150x20x20 zrno 60 biely korundKotuc 150x20x20 zrno 80 biely korundKOTUC 150X6 ATLAS brusny ocelKotúč brúsny čistiaci Herman KY60 Dragon polyamid 125mmKotúč brúsny oceľ GS-30 115x6,0x22,23mmKotúč brúsny oceľ GS-30 125x6,0x22,23mmKotúč brúsny oceľ GS-30 150x6,0x22,23mmKotúč brúsny oceľ GS-30 230x6,0x22,23mmKotúč brúsny oceľ GS-30 Classic 180x6,0x22,23mmKotúč brúsny Tyrolit 125x20x20 99BA60L9VKotúč Flexovit 115x7x22 General Purpose oceľ/nerezKotúč lamelový šikmý korundový, P100, 125mm, diera 22,2mm, EXTOL PREMIUMKotúč lamelový šikmý korundový, P80, 115mm, diera 22,2mm, EXTOL PREMIUMKotúč rezný na kov 230x1,9mmTYROLIT Brúsny kotúč do uhlovej brúsky, priemer 115x6mm, na kameň a liatinuTYROLIT Brúsny kotúč do uhlovej brúsky, priemer 125x6.22,23mm, na kameň a liatinu

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel

 • Miskovitý kotúč s vysokým brúsnym výkonom a dlhou životnosťou nástroja
 • Univerzálny nástroj vo tvrdosti a
 • Brusivo: korund A
 • Výhody produktu
 • obrobiteľné materiály:
 • Aplikácia:
 • Typy pohonov:
  • Uhlová brúska
  • Odstraňovanie ostrapkov
  • Brúsenie povrchu
  • Povrchové práce
  • Zrážanie hrán
  • Práca na hranách
  • Zvarové húsenice
  • Nerezová oceľ (INOX)
  • Oceľ
  • Vysoký brúsny výkon
  • Dlhá životnosť nástroja

Vlastnosti KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel

Čiarový kód (EAN)3157625118539
Čiarový kód (EAN)6111252831244
L&Š kód106079
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/01/001
Hmotnosť0.26 kg
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel:

3157625118539
6111252831244
106079

Bezpečnostné informácie k výrobku KOTUC 150X6 ATLAS brusny ocel:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie