Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml

Cena bez DPH:

4,08 €

Obj. kód: 105082

Cena s DPH:

4,89

Jedn. cena: 40.75 €/l

KS
Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 50mlPattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120mlPattex Chemoprén Extrém Klasik - Lepidlo na namáhané spoje 300mlPattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 800mlPattex Chemoprén Extrém Profi - Lepidlo na namáhané spoje 1lPattex Chemoprén Extrém Profi - Lepidlo na namáhané spoje 4,5l

E-shop Farby.sk

>100 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

44 ks + 50+ ks v sklade

Majsterobchod L&Š Košice

45 ks + 211 ks v sklade

L&Š Nitra Mlynská

9 ks

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 17. 04. 2024, najneskôr 19. 04. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Chemoprén Extrém je obzvlášť vhodný na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia). Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém zriedeným Chemoprén riedidlom v pomere 2:1. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravou a pitnou vodou.

Príprava povrchu:

Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty,
dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.

Spracovanie lepidla:

Pred použitím lepidlo Chemoprén Extrém riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stačte. Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.

Ďalšie vlastnosti:

Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

Technické údaje:

Báza Polychlórbutadién
Farba Matná žltá
Viskozita cca 2.300 – 2.500 mPa.s
Hustota 0,89 g/cm³
Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C
Spotreba 250 – 350 ml/m² (pri obojstrannom nánose)
Doba odvetrávania 10 –15 minút pri izbovej teplote
Tepelná odolnosť cca od -40°C do +120°C
Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla
Minimálni lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²)
Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať
Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Vlastnosti Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml

Čiarový kód (EAN)5997272383090
Čiarový kód (EAN)5997272383106
L&Š kód105082
Dod. kód1442312
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/27/001
ZnačkaPATTEX
Hmotnosť0.13 kg
V kartóne: 20 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml:

  Pattex Chemoprén Extrém.PDF

  tds-1442313-sk-pattex-chemopren-extreme-tube-50-ml (1).pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml:

5997272383090
5997272383106
105082

Bezpečnostné informácie k výrobku Pattex Chemoprén Extrém - Lepidlo na namáhané spoje 120ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.