Matica M6 ZN nízka 100ks

Cena bez DPH:

0,91 €

Obj. kód: 176868

Cena s DPH:

1,09

Jedn. cena: 0.01 €/ks

STO
Vážený sortiment je uvádzaný v cenách za 100ks. Minimálna objednávka 0.1 = 10ks.

E-shop Farby.sk

29.24 sto

Majsterobchod L&Š Nitra

29 sto

Matica DIN 934 8p BP M 10 100ksMatica DIN 934 8p BP M 12 100ksMatica DIN 934 8p BP M 14 100ksMatica DIN 934 8p BP M 16 100ksMatica DIN 934 8p BP M 20 100ksMatica DIN 934 8p BP M 24 100ksMatica DIN 934 8p BP M 6 100 ksMatica DIN 934 8p BP M 8 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 10 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 12 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 14 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 16 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 20 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 24 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 30 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 4 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 5 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 6 100ksMatica DIN 934 8p ZN M 8 100ksMatica klobúková ZN M 5 DIN 1587 100ksMatica klobúková ZN M 6 DIN 1587 100ksMatica klobúková ZN M 8 DIN 1587 100ksMatica klobúková ZN M10 DIN 1587 100ksMatica klobúková ZN M12 DIN 1587 100ksMatica krídlová DIN 315 ZN M 10 100ksMatica krídlová DIN 315 ZN M 12 100ksMatica krídlová DIN 315 ZN M 6 100ksMatica krídlová DIN 315 ZN M 8 100ksMatica M10 s ozubeným limcom 100ksMatica M10 Zn nízka 100ksMatica M12 Zn nízka 100ksMatica M12 Zn s ozubeným limcom 100ksMatica M6 ZN nízka 100ksMatica M6 Zn s ozubeným limcom 100ksMatica M8 Zn nízka 100ksMatica M8 Zn s ozubeným limcom 100ksMatica naražacia DIN 900A M08x11 zn 100ksMatica narážacia M04x8 zn 100ksMatica samoistná DIN 985 ZN M 10 100ksMatica samoistná DIN 985 ZN M 12 100ksMatica samoistná DIN 985 ZN M 5 100ksMatica samoistná DIN 985 ZN M 6 100ksMatica samoistná DIN 985 ZN M 8 100ksMatica šesťhranná M05 DIN 934 A2Matica spojovacia DIN 6334 ZN M 10 100ksMatica spojovacia DIN 6334 ZN M 12 100ksMatica spojovacia DIN 6334 ZN M 6 100ksMatica spojovacia DIN 6334 ZN M 8 100ksMatica závrtná D s limcom M4x8 znMatica závrtná D s limcom M5x10 znMatica závrtná D s limcom M6x13 znMatica závrtná D s limcom M6x16 znMatica závrtná D s limcom M6x20 znMatica závrtná D s limcom M6x24 znMatica závrtná D s limcom M8x13 znMatica závrtná D s limcom M8x15 znMatica závrtná D s limcom M8x22 znMatica závrtná D s limcom M8x24 znMatica závrtná E bez limca M4x8 znMatica závrtná E bez limca M6x13 znMatica závrtná E bez limca M8x13 znMatica závrtná E bez limca M8x25 zn

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 22. 05. 2024, najneskôr 24. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Matica M6 ZN nízka 100ks

Nízke matice podľa normy DIN 439 sa používajú väčšinou na dodatočné zaistenie spoja, ako kontra matice, alebo tam kde je z hľadiska obmedzeného priestoru nutné použiť úzke matice. Tieto matice sú tiež vhodné na vytváranie závitových spojení s inými spojovacími prvkami.

Vlastnosti:

 • Vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam nemožno nízke matice používať v zostavách vystavených veľkému zaťaženiu a konštantným vibráciám.
 • Výška matice je o jednu tretinu menšia ako výška štandardnej matice DIN 934.
 • Nízka matica je inštalovaná v upevňovacích bodoch, kde nie je možné naskrutkovať štandardnú maticu.
 • Veľkosť závitu matice musí byť rovnaká, ako veľkosť závitu skrutkového spoja.
 • Aby sa zabránilo deformácii alebo predčasnému opotrebovaniu pripojených prvkov, ako aj aby sa zvýšila spoľahlivosť a trvácnosť spojenia, odporúčame použiť vhodnú podložku.

Parametre:

Závit: M6

Materiál: oceľ

Povrchová úprava: zinok

Obsah balenia: 100 ks

Vlastnosti Matica M6 ZN nízka 100ks

L&Š kód176868
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/S2/021
Hmotnosť0.13 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Matica M6 ZN nízka 100ks
Hmotnosť: 0.1 kg/STO


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Matica M6 ZN nízka 100ks

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Matica M6 ZN nízka 100ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Matica M6 ZN nízka 100ks:

176868

Bezpečnostné informácie k výrobku Matica M6 ZN nízka 100ks:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie