Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci

Cena bez DPH:

18,75 €

Obj. kód: 174381

Cena s DPH:

22,50

Jedn. cena: 8.33 €/ks

KS

Pozor, tovar sa nedá poslať kuriérom - iba osobne


Kuriér SPS si účtuje 5€ príplatok za tovar dlhší ako 150cm.

E-shop Farby.sk

4 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

4 ks

Majsterobchod L&Š Košice

4 ks

Lišta prechodová A03 Dub Verden 2,7mProfil prechodový A13 Gaštan japonský 2.7mProfil prechodový ohýbateľný 24x6mm Al elox zlatý matný 270cmProfil schodový A36 Dub Wanilia, samolepaci 2,7mLišta A13 40mmx270cm šampaňLišta prechodová A03 270cm Dub MoccaLišta prechodová A03 BUK 2,7mLišta prechodová A03 Dub 2,7mLišta prechodová A65 Orech chile 2,7mLišta prechodová AL 24,5mm 2,7m striebro-matnáLišta prechodová Dub Mocca 270cm/4cmLišta schodová A31 Šampaň 2,7mProfil prechodový A03 Šampaň samolepiaciProfil prechodový A03 Striebro samolepiaciProfil prechodový A13 Buk samolepiaciProfil prechodový A13 Dub samolepiaciProfil prechodový A64 StriebroProfil vyrovnávací A65 BukProfil vyrovnávací A65 DubProfil vyrovnávací A65 ŠampaňProfil prechodový A13 Striebro samolepiaciProfil prechodový Buk jasný 2,7mProfil vyrovnávací A65 Striebro

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci

Lišta prechodová A03 Šampaň 270cm.

Vlastnosti Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci

Čiarový kód (EAN)5902989983594
L&Š kód174381
PozíciaBVN/21/004
Výška270 cm
ZnačkaEFFECTOR
Hmotnosť0.5 kg
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci
Hmotnosť: 0.5 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ivan Varga

Ivan Varga

vedúci bývania

0915 991 223

obklady@farby.sk

Váš dopyt na tovar Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci:

5902989983594
174381

Bezpečnostné informácie k výrobku Profil prechodový A03 Šampaň samolepiaci:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.