Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml

Cena bez DPH:

8,91 €

Obj. kód: 163274

Cena s DPH:

10,69

Jedn. cena: 35.63 €/l

KS

E-shop Farby.sk

34 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

6 ks + 28 ks v sklade

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 17. 04. 2024, najneskôr 19. 04. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Ceresit Silikón neutrálny CS26 transparentný  300ml je určený na vysoko namáhané konštrukcie.
Silikón dobre priľne k mnohým materiálom bez primárneho náteru. Nekoroduje kovy, rýchlo zasychá, odoláva plesniam a vlhkosti, ozónu a UV žiareniu. Priľne k rôznym materiálom ako napr. sklo, dlaždice, smalt, keramika, impregnované, glazované a natreté drevo, plasty (PVC, polyester, polyakrylát, epoxidy), alkalické materiály (betón, omietka).

Vlastnosti Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml

Čiarový kód (EAN)4740008501371
Čiarový kód (EAN)4740008302824
L&Š kód163274
Dod. kód2279977
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/26/003
ZnačkaCERESIT
Hmotnosť0.37 kg
V kartóne: 12 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml
Hmotnosť: 0.4 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml:

  Ceresit CS 26 H&C SEAL TRANSPARENT.PDF

  cs26-sk-ceresit-tl-ceresit-cs-26-sk-approved27062019.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml:

4740008501371
4740008302824
163274

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceresit CS 26 Silikón neutrálny transparentný 300ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H370Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P250Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/… .
P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.