Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30

Cena bez DPH:

30,83 €

Obj. kód: 161665

Cena s DPH:

36,99

Jedn. cena: 36.99 €/ks

E-shop Farby.sk

0 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks

Doska izolačná kalciumsilikátová 1250x500x30SCHIEDEL Modul STABIL 20-0.33mSCHIEDEL Komín Uni Advanced 20/90 s PP 6mKominíček PE-PO® odstraňovač sadzí 14g 5ks/bal.

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30 a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Popis

Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30

Doska izolačná kalciumsilikátová slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití. Využíva sa ako materiál pre obostavby krbov. 

SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť ručná píla. Objemová hmotnosť (± 10 %) 250 kg/m3. Tepelná vodivosť je < 0.1 W/mK.

Vlastnosti:

·  ekologický stavebný výrobok 

·  fyziologicky nezávadný 

·  konštrukcia a tepelná izolácia v jednom stavebnom materiáli 

·  jednoduché opracovanie a úprava 

· certifikované v SR

Vlastnosti Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30

L&Š kód161665
OddelenieSTAVBA
PozíciaSTA/03/002
Šírka63 cm
Výška100 cm
Hmotnosť4.89 kg
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30
Hmotnosť: 4.9 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ján Šuriak

Ján Šuriak

vedúci stavebnín

0905 450 494

stavba@farby.sk

Váš dopyt na tovar Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30:

161665

Bezpečnostné informácie k výrobku Doska izolačná kalciumsilikátová 1000x625x30:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.