HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l

Cena bez DPH:

15,24 €

Obj. kód: 154729

Cena s DPH:

18,29

Jedn. cena: 18.29 €/l

E-shop Farby.sk

0 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Termín dodania:

Dostupnosť tovaru HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Popis

HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l

Má vynikajúcu priľnavosť na nebrúsené (E-COAT) panely. Dvojzložková prvotriedna akrylátová vyrovnávacia látka. Je vhodná navšetky podklady. Tuží sa s izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL (#720) / BODY 725 v pomere @ 4:1. Riedidlo sa nevyžaduje. Je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne skracuje.

Vlastnosti HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l

Čiarový kód (EAN)5203473307712
L&Š kód154729
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/02/004
ZnačkaBODY
Hmotnosť1.5 kg
V kartóne: 6 ks
Číslo colného sadzobníka1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l
Hmotnosť: 1.5 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l:

5203473307712
154729

Bezpečnostné informácie k výrobku HB Body 307 plnič 4:1 základ - vynikajúca priľnavosť na nebrúsené panely 1l:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
P301PO POŽITÍ:
P303PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P353Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P361Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.