Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2

Cena bez DPH:

43,04 €

Obj. kód: 154409

Cena s DPH:

51,65

Jedn. cena: 2.99 €/m2

Bal

Kuriér SPS si účtuje 5€ príplatok za tovar dlhší ako 150cm.

E-shop Farby.sk

1 bal

Majsterobchod L&Š Nitra

1 bal

Isover Izolácia domo twin 100/50 14.4m2/balIsover KT 40 100mm (8600x1200mm)Isover domo PLUS 140x1200x6400/7.68m2 0.38Knauf NatuRoll PRO TW 039 50/100mm 18.48m2Knauf NatuRoll PRO 039/160mm 5.76m2Knauf NatuRoll PRO 039/200mm 4.56M2Isover domo PLUS 160x1200x5600/6.72m2 0.38Knauf NatuRoll PRO 039/100mm 9,24m2Knauf NatuRoll PRO 039/120mm 7,68m2Knauf NatuRoll PRO 039/140mm 6,6m2Knauf NatuRoll PRO 039/180mm 5,04m2Isover domo TW 160/80x1200x5700/13.68m2 0.39Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2Zátka krycia Knauf Nobasil Cover Plug L 15xp70mm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 16. 07. 2024, najneskôr 18. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2

Isover Domo je mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, stropov alebo ľahkých podláh (nezaťažená podlaha - izolácia je vložená medzi nosné trámy).
Isover domo je ľahký izolačný pás zo skleného vlákna, ktorý je vďaka nízkej objemovej hmotnosti a dobrým tepelnoizolačným vlastnostiam vhodný ako univerzálna výplňová izolácia všade tam, kde sa požaduje dosiahnutie dobrého tepelného odporu pri minimálnom zaťažení nosnej konštrukcie.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W.m-1.K-1

Reakcia na oheň: A1

Max. teplota použitia: 200°C

Vlastnosti Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2

L&Š kód154409
OddelenieSTAVBA
PozíciaSTA/17/009
Šírka120 cm
Výška1440 cm
ZnačkaISOVER
Hmotnosť7 kg
V kartóne: 4 bal
Na palete: 24 bal
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2
Hmotnosť: 7 kg/Bal


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ján Šuriak

Ján Šuriak

vedúci stavebnín

0905 450 494

stavba@farby.sk

Váš dopyt na tovar Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2:

154409

Bezpečnostné informácie k výrobku Isover Izolácia domo twin 120/60 17.28m2:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.