Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran

Cena bez DPH:

6,58 €

Obj. kód: 119566

Cena s DPH:

7,90

Jedn. cena: 7.90 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

4 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

4 ks

Extol Craft Miešadlo na farbu s SDS Plus úchytom 100x500mmExtol Miešadlo pozinkované, 6-hranný úchyt, plochý drôt, priemer 100x500mm, s kruhomExtol Premium Miešadlo na farbu s SDS Plus úchytom 80x500mmGraphite miešadlo, 600x120 mm, M14Kubala miešadlo dvojitá špirála, d= 95mm, dĺžka 400mmKubala miešadlo hmôt špirála, d= 105mm, dĺžka 480mmKubala miešadlo hmôt, d= 100mm, dĺžka 600mm, M14Kubala miešadlo na farby plastové, d= 80mm,dĺžka 500mmKubala miešadlo na farby vrtuľa, d= 75mm, dĺžka 500mmMiešadlo dvojitá špirála 130mm/600mm M14Miešadlo dvojitá špirála 140mm/600mm M14Miešadlo dvojitá špirála 70mm/500mm šesťhranMiešadlo farieb ručné 35x280mm modréMiesadlo hmot 100mmMiešadlo na farby 100x590mm vrtuľa šesťhranMiešadlo na farby 115mm/590mm vrtulaMiešadlo na farby 60mm/400mm šesťhranMiešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhranMiešadlo na hmotu 125/470mm kalich KMiesadlo na hmotu 140mm/600mm špirála KMiešadlo na hmotu špirála 80X500X8mmMiešadlo na škárovacie hmoty 75x300 mmMiesadlo spiralove 80x400mmMiešadlo závit M14 140mm ľavéMisadlo hmot 100x510mm

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 26. 06. 2024, najneskôr 28. 06. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran

Zinkované kovové miešadlo na farbu značky KUBALA. Na miešanie farieb.

Plocha: 400mm/Ø80mm

Rez: ø8mm

Materiál: oceľ - zinkovaná

Vlastnosti Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran

Čiarový kód (EAN)5907798312269
L&Š kód119566
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/32/003
ZnačkaKUBALA
Hmotnosť0.31 kg
Číslo colného sadzobníka1
Krajina pôvodu1
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran:

5907798312269
119566

Bezpečnostné informácie k výrobku Miešadlo na farby 80x400mm vrtuľa šesťhran:

GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.