Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l

Cena bez DPH:

9,99 €

Obj. kód: 105578

Cena s DPH:

11,99

Jedn. cena: 19.98 €/l

KS

E-shop Farby.sk

42 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

6 ks + 36 ks v sklade

Majsterobchod L&Š Košice

9 ks + 36 ks v sklade

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 22. 04. 2024, najneskôr 24. 04. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

NATRIMA na starý náter odstraňovač starých náterov na rozpúšťadlovej báze sa používa na odstraňovanie starých alebo poškodených
náterov na kovových, drevených a minerálnych podkladoch Je vhodný na odstránenie syntetických, olejových, vodou riediteľných, nitrocelulózových,
epoxidových, polyuretánových a práškových náterov. Na vertikálnych plochách nesteká.


Balenie: 0,6 l, 9 l

Vlastnosti Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l

Čiarový kód (EAN)8581101446741
Čiarový kód (EAN)8581101042325
L&Š kód105578
Dod. kód246521030000760510
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/07/014
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť0.63 kg
V kartóne: 8 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l
Hmotnosť: 0.6 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l:

  SK-KBU-Natrima-na-stary-nater-SB-2019.pdf

  tl-natrima-na-stary-nater-sb-1.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l:

8581101446741
8581101042325
105578

Bezpečnostné informácie k výrobku Natrima Odstraňovač starých náterov 0,6l:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H371Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P308Po expozícii alebo podozrení z nej:
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie