Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 22. 04. 2024, najneskôr 24. 04. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l

Cena bez DPH:

10,74 €

Obj. kód: 112336

Cena s DPH:

12,89

Jedn. cena: 17.19 €/l

KS

E-shop Farby.sk

52 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks + 50+ ks v sklade

Majsterobchod L&Š Košice

7 ks + 52 ks v sklade

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l je: 7 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

LAK C 1037 / C 1038 nitrocelulózový vrchný lesklý / matný je určený na povrchovú úpravu dreva v interiéroch.
Zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva, oživuje jeho štruktúru a na povrchu vytvára tvrdý transparentný
fi lm odolný voči oteru.


• dosahuje krásny lesklý/matný vzhľad
• zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
• rýchle zasychá, umožňuje skorú manipuláciu s lakovaným predmetom
• obsahuje UV fi lter, ktorý znižuje žltnutie dreva


Orientačná výdatnosť: 6 – 8 m2/l
Lesk: C 1037 – lesklý, C 1038 – matný
Zasychanie: na dotyk 30 min, pretieranie 2 h
Riedidlo: CERED C 6000
Balenie: 0,75 l, 4 kg, 8 kg

Vlastnosti Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l

Čiarový kód (EAN)8581101066307
Čiarový kód (EAN)8581100350483
L&Š kód112336
Dod. kód246142600000760510
Výdatnosť7 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/04/003
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť0.82 kg
V kartóne: 8 ks
Na palete: 480 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l
Hmotnosť: 0.8 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l:

  SK-KBU-C-1038-2019.pdf

  tl-c-1038-1.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l:

8581101066307
8581100350483
112336

Bezpečnostné informácie k výrobku Lak C1038 - Transparentný nitrocelulózový vrchná matný lak na drevo 0,75l:

GHS01 - výbušné látkyGHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H201Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie