Súťaž Odmeň sebaPravidlá súťaže

1. Riadne sa zaregistruj (ak nie si)
2. Nakúp nad 30€
3. Vyhraj

• Účastník musí byť riadne zaregistrovaný v databáze organizátora (meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, emailová adresa)
• Počas trvania súťaže musí uskutočniť nákup v Obchodnom dome L&Š v Nitre v hodnote vyššej ako 30€ s DPH
• Môže nakúpiť viackrát, do zlosovania ide každý nákup vyšší ako 30 € s DPH.
• Organizátor zozbiera údaje z databázy a do 14dní od ukončenia súťaže vykoná zlosovanie o 30 vecných cien na základe čísla výdajky a scriptu na losovanie.
• Účastník môže vyhrať aj viackrát
• Mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke organizátora www.farby.sk.