Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom

Cena bez DPH:

28,33 €

Obj. kód: 352484

Cena s DPH:

33,99

Jedn. cena: 33.99 €/ks

KS

E-shop Farby.sk

1 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

1 ks

Hadica pre vysokotlakovy cisticBaupro 290 Vysokotlakový čističBaupro Podlahový čistič pre vysokotlakový čističČistič vysokotlakový Worcraft HC24-120 2400W 180bar s príslušenstvomČistič Worcraft HC17-090 1700W vysokotlakový 135barDEDRA DED8821 Vysokotlakový čistič 1900W 130bar, 420l/h s príslušenstvomDEDRA DED8822 Vysokotlakový čistič 2300W, 150bar, 450l/hDEDRA Vysokotlakový čistič, 170W, 130barHadica k vysokotlakovému čističu Baupro 411 5mHadica na čistenie potrubia pre Baupro 615 10mHadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističomHadica Tlaková k čističom 6mPištoľ Worcraft CPC-S20LiC ShareSYS čistič 20V tlaková umývaciaDEDRA Aktívny čistiaci prostriedok na nákladné autá 1l, DED8823A4DEDRA Autošampón na osobné autá 1lDEDRA Čistiaci prostriedok na betónovú zámkovú dlažbu, 1lDEDRA DED8823A3 Aktívny čistiaci prostriedok na umývanie osobných áut 1lDEDRA DED8823A6 Čistiaci prostriedok na gresové a kamenné terasy 1lProstriedok na umývanie fasád a striech 1lČistiaci prostriedok na betónovú zámkovú dlažbu 5LČistiaci prostriedok na gresové a kamenné terasy 5l

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 17. 07. 2024, najneskôr 19. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom

Vlastnosti Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom

Čiarový kód (EAN)5902628882257
L&Š kód352484
OddelenieNARADIE
PozíciaNRD/06/009
ZnačkaDEDRA
Hmotnosť1 kg
Číslo colného sadzobníka40092200
Krajina pôvoduPL
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom
Hmotnosť: 1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Železiarstvo Nitra

Juraj Benc

vedúci železiarstva

0908 997 447

naradie@farby.sk

Váš dopyt na tovar Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom:

5902628882257
352484

Bezpečnostné informácie k výrobku Hadica na prepchávanie a čistenie potrubia 20k čističom:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie