Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní

Cena bez DPH:

17,49 €

Obj. kód: 345304

Cena s DPH:

20,99

Jedn. cena: 0.55 €/pd

KS

E-shop Farby.sk

6 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

6 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks

Ariel Gélové kapsuly na pranie Sensitive kartón box 31ksPerwol Renew Gélové kapsuly na pranie Black 32 praníPerwol Renew Gélové kapsuly na pranie Color 32 praníPersil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praníPersil Gélové kapsuly na pranie Universal 38 praníRex Gélové kapsuly na pranie 3+1 Power Lotus 39 praníRex Gélové kapsuly na pranie 3+1 Power Orchidea 39 praníAriel Gélové kapsuly na pranie Mountain Spring 44ksCoccolino Care Gélové kapsuly na pranie 3v1 Black 45 praníCoccolino Care Gélové kapsuly na pranie 3v1 Color 45 praníLAVANDERA Kapsule na pranie Jazmín & Bergamot, 46 pracích dávokLAVANDERA Kapsule na pranie Vôňa kvetov, 46 pracích dávokAriel tablety color Fiber protection 60ksAriel Gélové kapsuly na pranie All in 1 Color 63ksAriel Gélové kapsuly na pranie All in 1 Mountain Spring 63ksPersil Gélové kapsuly na pranie Universal 66 praníAriel Gélové kapsuly na pranie Color 72ksAriel Gélové kapsuly na pranie Mountain Spring 72ks

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 17. 07. 2024, najneskôr 19. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní

Vlastnosti Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní

Čiarový kód (EAN)9000101565584
L&Š kód345304
OddelenieDROGERIA
PozíciaZDR/03/003
ZnačkaPERSIL
Hmotnosť0 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní
Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Drogéria Nitra

Michaela Šeršeňová

vedúca drogérie

0905 557 310

drogeria@farby.sk

Váš dopyt na tovar Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní:

9000101565584
345304

Bezpečnostné informácie k výrobku Persil Gélové kapsuly na pranie Color 38 praní:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.