Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m

Cena bez DPH:

20,83 €

Obj. kód: 333762

Cena s DPH:

24,99

Jedn. cena: 10.00 €/bm

KS

Kuriér SPS si účtuje 5€ príplatok za tovar dlhší ako 150cm.

E-shop Farby.sk

15 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

15 ks

Lišta L ukončovacia 12.5mm Al biela 2.5mLišta L ukončovacia 8mm Al biela 2.5mLišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5mLišta ukončovacia hranatá 10mm Al elox strieborný 2.5mLišta ukončovacia L 10 Al antracit 2.5mLišta ukončovacia L 12.5mm Al antracit 2.5mLišta ukončovacia L 12.5mm Al/zlato 2.5mLišta ukončovacia L 8 Al-elox zlatá 2.5mLišta ukončovacia L 8mm Al antracit 2.5mProfil balkónový Mini Al hnedá 2.5mProfil balkónový Mini Al prírodný 2.5mProfil balkónový Mini Al šedá 2.5mProfil balkónový Mini Al-antracit 2.5mProfil L ukončovací 10mm Al biely 2.5mProfil spádový SP 12.5mm AL striebro 2m ĽaváDilatácia kombinovaná 10mm AL/PVC 2,5m prir./bež.Lišta D ukončovacia HL strieborná lesklá 10mm 2,5m

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 17. 07. 2024, najneskôr 19. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m

Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom . Pohľadové strany vytvárajú rovnomerný pravouhlý vonkajší roh . 

Nerez : Štandardne sú  skladom profil triedy  AISI 304 Nr. 1.4301 Použitie : V architektúre , potravinárskom priemysle , sanitárnych zariadeniach a predmetoch ,  profily nie sú odolné voči vysokému chemickému namáhaniu. 

Vlastnosti Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m

Čiarový kód (EAN)8586010132440
L&Š kód333762
PozíciaBVN/20/007
Výška250 cm
ZnačkaCELOX
Hmotnosť0 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m
Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ivan Varga

Ivan Varga

vedúci bývania

0915 991 223

obklady@farby.sk

Váš dopyt na tovar Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m:

8586010132440
333762

Bezpečnostné informácie k výrobku Lišta ukončovacia hranatá 10mm Al biela 2.5m:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.