Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l

Cena bez DPH:

6,24 €

Obj. kód: 166694

Cena s DPH:

7,49

Jedn. cena: 7.49 €/ks

KS

Pozor, tovar sa nedá poslať kuriérom - iba osobne

E-shop Farby.sk

15 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

15 ks

Majsterobchod L&Š Košice

10 ks

Extol Nádoba plastová, elastická, 42 lMaltovník plastový ReCycled® BC okrúhly, PE/PP, priemer 55cm, hĺbka 34cm, 65lMaltovník ReCycled® BC 40l, okrúhly, PE/PPNádoba murárska obdĺžnik 80lNádoba murárska plastová, obdĺžnik 65lNádoba murárska, kruhová, 90lVedro 12lit.,stavebné,plast s výlevkouVedro plast.,kov.rukovat 20lVedro ReCycled® 12l, stavebné, plastVedro ReCycled® 16l, stavebné, plastVedro ReCycled® 20l, stavebné, plastVedro ReCycled® 5l, stavebné, plastVedro stavebné 10l plastovéVedro stavebné plast 12l s výlevkouVedro stavebné plast 20l s výlevkou

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 18. 07. 2024, najneskôr 22. 07. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l

Maltovník ReCycled® MC 60 lit, obdĺžnikový, PE/PP, max. 60 kg

Plastový maltovník na maltu s objemom 65 litrov.

Rozmery:
Vrch: 650 x 345 mm
Spodok: 585 x 275 mm
Výška: 280 mm

Číslo modelu Strend Pro: 216117

Vlastnosti Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l

Čiarový kód (EAN)8590804004905
Čiarový kód (EAN)8584163018031
L&Š kód166694
OddelenieSTAVBA
PozíciaSTA/01/001
Hmotnosť2.1 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l
Hmotnosť: 2.1 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Ján Šuriak

Ján Šuriak

vedúci stavebnín

0905 450 494

stavba@farby.sk

Váš dopyt na tovar Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l:

8590804004905
8584163018031
166694

Bezpečnostné informácie k výrobku Nádoba murárska plastová, obdĺžnik 65l:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.