Synex Dekor B3 Mix 4,25kg Vizualizátor farieb

Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Synex Dekor B3 Mix 4,25kg a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Synex Dekor B3 Mix 4,25kg

Cena bez DPH:

20,68 €

Obj. kód: 163065

Cena s DPH:

24,81

Jedn. cena: 5.84 €/kg

E-shop Farby.sk

0 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Synex Dekor B3 Mix 4,25kg je: 11 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Synex Dekor B3 Mix 4,25kg

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Syntetická vrchná farba na drevo a kov je disperziou anorganických a organických pigmentov v roztoku alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako lesklý vrchný náter na kovy a ďalšie podklady pre exteriérové aj interiérové prostredie, napr. priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, poľnohospodárskej techniky a technologických zariadení. Náter je odolný voči poveternostným vplyvom.

Vlastnosti Synex Dekor B3 Mix 4,25kg

Čiarový kód (EAN)8581100397280
L&Š kód163065
Dod. kód246221140013840590
Výdatnosť11 m2/KG
OddelenieFARBY
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť4.61 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Synex Dekor B3 Mix 4,25kg
Hmotnosť: 4.6 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Synex Dekor B3 Mix 4,25kg

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Synex Dekor B3 Mix 4,25kg:

  SK-KBU-Syntetika-Extra-vrchna-2020.pdf

  tl-syntetika-extra-s-2013.pdf

  vop-syntetika-extra-s-2013-vrchna.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Synex Dekor B3 Mix 4,25kg:

8581100397280
163065

Bezpečnostné informácie k výrobku Synex Dekor B3 Mix 4,25kg:

GHS02 - horľavé látkyGHS05- korozívne a žieravé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie