Q-Power Čistič odpadov 500g

Cena bez DPH:

1,91 €

Obj. kód: 154221

Cena s DPH:

2,29

Jedn. cena: 0.00 €/grm

KS

E-shop Farby.sk

17 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

17 ks

Majsterobchod L&Š Košice

15 ks

Microbec Prípravok do septika 25gBacti+ do odtokov 100gBione Cosmetics Biodry Baktérie do suchých WC 100gBione Cosmetics Bioseptik baktérie do žúmp septikov ČOV 100gTatrachema Čistič sifónov a odtokov 100gWC Net Professional Biologický aktivátor septikov 16 kapsulí 288gBacti+ do odtokov 500gBaktosep 500gSifo Čistič odpadov 500gSifo Gél špeciálny čistiaci prostriedok 750mlFixinela Toilette 85gDix Čistiaci gél na čistenie odtokov 1lIO Sturaforte Hydroxid sodný 1lRorax gelový čistič odpadov 2v1 1lWell Done Čistič odpadu 1lSavo Razant Gél na čistenie odpadov 1,2lQ-Power Čistič odpadov 500g

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 23. 05. 2024, najneskôr 27. 05. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Košice, Južná trieda 74 - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Q-Power Čistič odpadov 500g

Q  Power cistic odpadov je granulový chemický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí. 

Vlastnosti Q-Power Čistič odpadov 500g

Čiarový kód (EAN)8590273702647
Čiarový kód (EAN)8594069811001
L&Š kód154221
OddelenieDROGERIA
PozíciaZDR/07/007
ZnačkaQ-POWER
Hmotnosť0.55 kg
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Q-Power Čistič odpadov 500g
Hmotnosť: 0.6 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Drogéria Nitra

Michaela Šeršeňová

vedúca drogérie

0905 557 310

drogeria@farby.sk

Váš dopyt na tovar Q-Power Čistič odpadov 500g

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Q-Power Čistič odpadov 500g:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Q-Power Čistič odpadov 500g:

8590273702647
8594069811001
154221

Bezpečnostné informácie k výrobku Q-Power Čistič odpadov 500g:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie