Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml

Cena bez DPH:

18,33 €

Obj. kód: 131214

Cena s DPH:

21,99

Jedn. cena: 78.54 €/l

KS
Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml
Pattex chemická kotva CF850 polyester 300ml
Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 420ml
Pattex Chemická kotva - Zmiešavač 5ksPattex Sitko 13x100mm 5ksPattex Sitko 15x100mm 5ks

E-shop Farby.sk

58 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

2 ks + 50+ ks v sklade

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 23. 02. 2024, najneskôr 27. 02. 2024

Osobný odber Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis

Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml

Pattex chemická kotva CF920 vinylester 280ml je dvojzložková chemická malta určená na rýchle ukotvenie. Je vhodná na extrémne zaťaženie a tiež na práce pod vodou. Chemická kotva je vhodná na upevňovanie prvkov umiestnených v blízkosti hrany a na vysoko zaťažované upevnennia do betónu, kameňa, pórovitého a ľahkého betónu. Ukotvuje kotviace tyče, objímky so závitom, výstužové tyče, profily a pod.

Vlastnosti Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml

Čiarový kód (EAN)9000100901840
Čiarový kód (EAN)9000100901857
L&Š kód131214
Dod. kód2810022
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/27/001
ZnačkaPATTEX
Hmotnosť0.51 kg
V kartóne: 12 ks
Sadzba DPH20 %
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml
Hmotnosť: 0.5 kg/KS


Balíková doprava SPS Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
do 1200 kg max. 2m370€78€82€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Farby Nitra

Marek Koleda

vedúci farieb

0905 783 887

koleda.marek@farby.sk

Váš dopyt na tovar Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml:

  Pattex CF 920 -kbu-HKGaA-14-09-26.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml:

9000100901840
9000100901857
131214

Bezpečnostné informácie k výrobku Pattex CF920 vinylester - Chemická kotva 280ml:

H241Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.