Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml

Cena bez DPH:

5,83 €

Obj. kód: 113720

Cena s DPH:

6,99

Jedn. cena: 22.55 €/l

E-shop Farby.sk

0 ks

Majsterobchod L&Š Nitra

0 ks

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Popis

Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml

Pokrývačský tesniaci tmel kaučukový CSU 520-R je trvale pružný tmel na báze syntetického kaučuku. Tmel sa odporúča na opravy a renovácie expanzných a konštrukčných strešných spojov. Farebné odtiene zaisťujú estetické tesnenie. Tmel má vynikajúcu priľnavosť bez použitia primeru k väčšine strešných materiálov, ako sú: asfaltové krytiny, dechtové krytiny, strešné tašky, tehly, betón, kov, drevo, kameň, PVC, Meď.

  • tmelenie netesných strešných krytín z bitúmenov, strešných tašiek, vlnitých a hladkých plechov a ďalších
  • tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové krytiny, azbestové dosky, kovové pláty a iné
  • tmelenie spojov medzi klampiarskymi prvkami, ako sú pododkvapové pásy, klampiarske časti protipožiarnych stien, strešných lemov, lemovanie komínov, ventilačných rúr, spojov medzi požiarnymi stenami a strechou, svetlíkov a strešných okien
  • tmelenie odkvapových spojov, žľabov a odtokových rúrok na dažďovú vodu 

  Vlastnosti Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml

  Čiarový kód (EAN)5907516991417
  Čiarový kód (EAN)5903518032219
  L&Š kód113720
  OddelenieFARBY
  PozíciaFAR/31/008
  ZnačkaTYTAN
  Hmotnosť0.31 kg
  Číslo colného sadzobníka1
  Krajina pôvodu1
  Sadzba DPH20 %
  Doprava a platba

  Doprava:

  Artikel: Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml
  Hmotnosť: 0.3 kg/KS


  Balíková doprava SPS Cena s DPH
  0 - 2 kg3,90 €
  2 - 5 kg4,50 €
  5 - 10 kg5,10 €
  10 - 20 kg5,70 €
  20 - 40 kg8,90 €
  40 - 49 kg13,90 €
  Dobierka+ 1,00 €
  Polpaletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
  do 50 kg max. 0,3m321€29€36€
  do 100 kg max. 0,5m326€32€38€
  do 200 kg max. 0,7m329€41€41€
  Dobierka+ 1,80 €
  Paletová doprava s dobierkou NR kraj BA, TN, ZV kraj RK, KE kraj
  do 300 kg max. 1,6m339€46€52€
  do 600 kg max. 1,8m350€59€62€
  do 1200 kg max. 2m370€78€82€
  Dobierka+ 1,80 €
  • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
  • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
  • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
  • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

  Platba:

  • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
  • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

  Garancia spokojnosti:

  • sme na trhu od roku 1992
  • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
  • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
  • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
  • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
  • zaručujeme najlepší servis
  Mám otázku
  Farby Nitra

  Marek Koleda

  vedúci farieb

  0905 783 887

  koleda.marek@farby.sk

  Váš dopyt na tovar Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml

  Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


  Na stiahnutie

  Karta bezpečnostných údajov a technický list k Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml:

  Označenie tovaru

  EAN kód a interný kód výrobku Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml:

  5907516991417
  5903518032219
  113720

  Bezpečnostné informácie k výrobku Tytan Tmel strešný kaučukový transparentný 310ml:

  GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
  H226Horľavá kvapalina a pary.
  H302Škodlivý po požití.
  H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  H315Dráždi kožu.
  H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
  P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
  P405Uchovávajte uzamknuté.
  P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.